„Żyj wiarą, nie religią”

5 marca gościliśmy w zborze braterstwo Sawerów, Asię i Arka, ze zboru w Giżycku. Arek jest tam Starszym Zboru i diakonem Kościoła. Głosił słowo na temat podany w nagłówku tej informacji. Cytując m. in. 2 Koryntian 3;2-6, podkreślił, że zgodnie z tym słowem litera zabija, duch ożywia. Jak ważne jest nie być człowiekiem religijnym, a pełnym wiary. Bóg chce mieć z człowiekiem indywidualną relację i dlatego wkłada do jego serca swoje słowo.

Poza tym nabożeństwo było dość obfite w wydarzenia: 1. oczywiście na początku uwielbianie, 2. potem pozdrowieinia – m. in. od Roberta, który przyjechał z Niemiec, 3. następnie świadectwo br. Z. Majewskiego, 4. kazanie naszego gościa – Arka Sawery, 5. modlitwa dziękczynna, 6. Wieczerza Pańska, 7. modlitwy o potrzebujących, głównie chorych, 8. no i kawiarenka, po raz kolejny z zupką przygotowaną przez nasze siostry w roli głównej- tym razem pomidorowa.