Weekend z Andrzejem i Wiesią Różańskimi – pastorem i pastorową z Morąga

Weekend 1 i 2 kwietnia 2017 roku spędziliśmy w zborze z naszymi gośćmi z Morąga. W sobotę wspólnie wzięliśmy udział w Wieczorze Uwielbienia, a w niedzielę mieliśmy nabożeństwo główne. Podczas obu spotkań pastor Andrzej głosił nam Słowo, którym byliśmy poruszeni. Same nabożeństwa były czymś szczególnym, odczuwaliśmy Bożą obecność, a wielu z nas po raz kolejny mogło przeżyć bliskość Boga.

W sobotę słyszeliśmy o 3. filarach w życiu człowieka wierzącego. 1 List do Koryntian rozdział 13 i wers 13 mówi, że są to: miłość, wiara i nadzieja. Najważniejszym filarem jest miłość, bo ją zabieramy do nieba, nie kończy się ona na ziemi. Drugim jest wiara, która jest niezbędna, aby z Bogiem coś przeżyć. Wreszcie nadzieja, żeby trwać, jest czymś co trzyma przy życiu.

W niedzielę natomiast całe przesłanie Słowa można sprowadzić do twierdzenia, że trzeba być uwolnionym od tradycji i religijności, a Jezus powinien być ponad wszystkim.

Poniżej fotorelacja z tych nabożeństw: