Sami swoi

Dzisiaj na nabożeństwie byliśmy SAMI SWOI. Nie było z nami żadnych zaproszonych gości, jak to przedstawialiśmy przy poprzednich relacjach z naszych spotkań. Ale najważniejsze jest to, że był z nami sam Pan Bóg poprzez swoje Słowo, czas uwielbienia i wspólnych modlitw. Był to po raz kolejny dobry czas.

Tym razem Słowem dzielił się Kuba Dziekoński – nasz najmłodszy stażem kaznodzieja, który od półtorej roku służy Bogu całym swym życiem. A jego talent kaznodziejski mogliśmy dzisiaj doświadczyć. Słowo, które głosił, sprowadziło się do trzech głównych tez: (z notatek Kuby) : 1. Analizujmy swoje życie z pomocą Ducha Świętego 2. Nigdy nie zaniedbujmy relacji z Bogiem poprzez Słowo 3. 1 Koryntian 3:10 – o uważnym budowaniu na fundamencie