Usługa Zbyszka Zwolińskiego

27 sierpnia w niedzielę mieliśmy niespodziewanego gościa. Z odwiedzinami do pastora seniora i jego żony, ale i z usługą do zboru przyjechał Zbyszek Zwoliński, pastor zboru w Krośnie.
Przed 30-laty wkrótce po nawróceniu jako żołnierz służący w pobliskim Marcinkowie, jedne z pierwszych kroków w wierze stawiał w naszym zborze.
Dziś głosił Słowo o pokoju, m. in. mówiąc o konieczności czynienia pokoju w życiu codziennym.
Kilka zdjęć z nabożeństwa: