Misja Więzienna

W dniach 13 – 14 października (piątek-sobota) gościliśmy w naszym zborze Pastora zboru w Poznaniu – Piotra Wisełkę, który jest też Dyrektorem Misji Więziennej Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce.

W piątek brat Piotr usłużył Słowem na podstawie Listu św. Pawła do Kolosan 1;3-4
Najważniejsze myśli tej usługi:
– modlitwa to jedno z najważniejszych naszych zadań, zwłaszcza modlitwa o innych jako wyraz szczególnego Bożego błogosławieństwa,
– miernikiem oceny kościoła, wierzących – wiara i miłość, nie liczby, osiągnięcia, sukcesy; wiara jako określony system wartości, nie tylko oczekiwanie na spełnienie obietnic.

W sobotę gościliśmy uczestników spotkania Misji Więziennej. Byli na niej oprócz wspomnianego brata P. Wisełki, także prezbiter okręgowy brat Krzysztof Hawrus oraz przedstawiciele poszczególnych zborów zaangażowanych w Misję Więzienną.

Kilka zdjęć z tego weekendu: