„W co wierzę?” – w rocznicę 500-lecia Reformacji

29 października, na dwa dni przed symboliczną datą – wystąpieniem Marcina Lutra – mogliśmy usłyszeć okolicznościowe kazanie wygłoszone przez Pastora Sławka. Przyjmując za punkt wyjścia słowa Pana Jezusa skierowane do Tomasza: „… nie bądź bez wiary, ale wierz” oraz historyczne dokonanie Marcina Lutra (poniżej na zdjęciach jego główne tezy), ale i innych mu podobnych, mówił o zasadach wiary człowieka biblijnie wierzącego, prawdziwego chrześcijanina.
Kładąc na nie nacisk przypominał, że oprócz znanych powszechnie tez Lutra, trzeba pamiętać o działaniu Ducha Świętego, prawdziwym działaniu Boga, Jego obecności w życiu współczesnego Kościoła, aby wspominając dokonania reformacji, nie popadać w kolejną pobożność czy religijność.

Oto wspomniane zasady wiary:
1. Słowo Boże jedynym źródłem wiary – SOLA SCRIPTURA
2. Jest jeden Bóg w trzech osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty
3. Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem – SOLUS CHRISTUS
4. Zbawienie z łaski – SOLA GRATIA
5. Chrzest jako wynik pokuty i wiary – SOLA FIDE
6. Wieczerza Pańska jako społeczność z Chrystusem
7. Małżeństwo jako trwały związek mężczyzny i kobiety
8. Obecność i rola Ducha Świętego
9. Jezus głową Kościoła
10. Wiara w życie wieczne

Jednocześnie usłyszeliśmy zapowiedź, że każdej kolejnej pierwszej niedzieli miesiąca, Pastor będzie głosić Słowo na wybrany jeden temat związany z zasadami wiary współczesnego Kościoła.

Tak więc – w co wierzę? Zapraszamy na nabożeństwa, ale przede wszystkim do lektury Pisma Świętego.