Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół

W niedzielę 12 listopada br. włączyliśmy się w Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół. Korzystając z materiałów przygotowanych przez Open Doorse zobaczyliśmy prezentację związaną z zachętą do modlitwy za Kościół w Jemenie i Erytrei, opisem sytuacji w tych krajach, usłyszeliśmy o petycji ws. wierzących w Syrii i Iraku, a przede wszystkim słyszeliśmy stosowne Słowo, które opierało się na podobieństwie o miłosiernym Samarytaninie. Podobieństwem tym byliśmy zachęcani do zajęcia postawy Samarytanina, w przeciwieństwie do postawy Kapłana i Lewity.

Wszystkich zainteresowanych sytuacją prześladowanych chrześcijan na świecie zapraszamy do odwiedzania witryny: www.opendoors.pl