DARY A OWOC DUCHA ŚWIĘTEGO

Kolejna niedziela (27 maja) z serii tych zwyczajnych, ale jednak wyjątkowych. Kazanie Pastora o związku Darów Ducha Świętego z Owocem Ducha Świętego (poniżej kilka najważniejszych myśli z kazania), świadectwa Benka i Sylwii o Bożym działaniu, ochronie i odpowiedzi na modlitwy, uwielbianie prowadzone przez Lucynę, a także wymowny wiersz przez nią przeczytany. A wszystko, jak mówi Biblia, ” ku zbudowaniu”.

Najważniejsze prawdy z dzisiejszego kazania:
1. Różne określenia w Biblii na pojęcie Darów: Dary Ducha Świętego, dary duchowe, dary łaski, posługi, sposoby działania, służby …
2. Są różnorodne dary: nadprzyrodzone (np. proroctwa, czynienia cudów, uzdrawiania, języków), dary aktywności (np. pocieszanie, okazywanie miłosierdzia, pomaganie, kierowanie), dary mowy (np. nauczanie, przemawianie, wiedza, mądrość).
3. W każdej społeczności zapewne są jakieś dary, choć pewnie innych z kolei nie ma.
4. To Bóg obdarowuje darami, choć można o nie się starać.
5. O dary trzeba zabiegać, lecz jest doskonalsza droga, jak mówi ap. Paweł – czyli miłość, a to oznacza owoc Ducha świętego.
6. Dary powinny funkcjonować razem z owocem Ducha Św.
7. To po owocach ludzie poznają innych, ich wiarę. Nie słowa są decydujące, a owoc Ducha Sw.