Historia zboru

Początki zboru w Szczytnie datują się od powrotu w 1947 roku z Anglii brata Józefa Ostaszewskiego. Posiadający dary duchowe oraz gorący zapał służenia Bogu brat spotyka tu swoją rodzinę zarówno cielesną, jak i duchową. W początkowym okresie, ze względu na brak Domu Modlitwy, nabożeństwa odbywały się u br. Ostaszewskich, br. Matwiejczuk, a spotkania modlitewne u br. Szmyt. Zbierało się w tym okresie około 50 osób, a niekiedy wraz z sympatykami 70.

Przez cały ten okres trwały starania o budynek nadający się do nabożeństw. Sięgając do historii Szczytna br. Ostaszewski dowiaduje się o byłym domu modlitwy jednego z ugrupowań ludzi wierzących. Budynek był bardzo zrujnowany, bez podłóg, okien i drzwi. Dzięki wspólnej pracy zboru oraz pomocy materialnej braci, w styczniu 1949r. nastąpiło otwarcie Domu Modlitwy.

Od tego czasu następuje systematyczna praca zboru, odbywały się chrzty, zbór był pod stałą opieką braci przewodników Kościoła. Od roku 1949 do 1981 przełożonymi zboru, w różnych okresach działalności zboru, byli br. Józef Ostaszewski oraz br. Andrzej Matwiejczuk.

W październiku 1981 roku na Przełożonego/Pastora zboru zostaje wybrany br. Zygmunt Majewski, dotychczasowy zastępca przełożonego/pastora zboru w Olsztynie, który pełnił tę posługę przez niemal 30 lat, do końca 2010 roku. Przez cały ten okres zbór prowadził różnorodne działania o charakterze misyjno-ewangelizacyjnym, społeczno-charytatywnym, a także prowadził budowę Domu Rekolekcyjnego, którego otwarcie nastąpiło już w 1991 roku, a także rozbudowę obecnego Domu Modlitwy.

Z dniem 1 stycznia 2011 roku na pełniącego obowiązki pastora zboru „Betel” Kościoła Zielonoświątkowego w Szczytnie został powołany br. Sławomir Majewski, którego członkowie zboru wybrali 22 kwietnia 2012 roku na Pastora zboru, którym jest do dziś.