Nasz zbór

Jesteśmy zborem Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce.

Należymy, obok ponad dwustu zborów, do kościoła, który ma unormowaną sytuację prawną poprzez „Ustawę o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.”

Nasze regularne spotkania, zwane przez nas nabożeństwami, odbywają się dwa razy w tygodniu:

  • nabożeństwo główne odbywa się w niedziele o godz. 10.00,
  • nauczająco – modlitewne w piątki o godz. 18.00.

Oprócz tego mamy różne spotkania tygodniowe: we wtorki spotkania modlitewne, a soboty spotkania młodzieżowe oraz lekcje nauki języka angielskiego. Doraźnie organizujemy innego typu spotkania, jak:

  • koncerty,
  • konferencje,
  • a także włączamy się w pomoc charytatywną.

W zborze funkcjonują różne służby:

  1. nauczania
  2. uwielbienia
  3. katechetyczna
  4. młodzieżowa
  5. nauka języka angielskiego

Radę Starszych zboru tworzą:

po lewej – Sławek Majewski (Pastor) oraz Stanisław Bogus

Bracia usługujący, w różny sposób, w zborze:

od lewej: Kuba Dziekoński, Piotr Dziekoński, Stanisław Bogus – Starszy Zboru, Tomek Marciniak, Henryk Fidurski, Zygmunt Majewski – Pastor Senior, Sławek Majewski – Pastor, Benek Pyśk

Regularnie co niedzielę zostajemy po nabożeństwie „na kawiarence” – czyli wspólnym posiłku (kawa, herbata, ciasto, a czasem coś treściwszego) …

… a czasami grillujemy na zewnątrz: